Nabór pomysłów

Nabór pomysłów

Informacja o wynikach naboru pomysłów przedsięwzięć w Gminie Goleniów w ramach Programu Rozwój Lokalny

W wyniku przeprowadzonego naboru pomysłów przedsięwzięć w gminie Goleniów w ramach programu „Rozwój lokalny” wpłynęło 47 pomysłów.
Złożonych zostało wiele wartościowych inicjatyw, które mogą być przydatne do dalszej pracy w ramach przedmiotowego programu. Wśród zgłoszonych pomysłów można wyróżnić te o charakterze inwestycyjnym (twardym) oraz nie inwestycyjnym (miękkim).

Poniżej przedstawiamy wstępną listę pomysłów dopuszczonych do dalszych prac w ramach Planu Rozwoju Lokalnego:

 1. Goleniowskie Biuro Kariery
 2. Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Lokalnych
 3. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
 4. cdn – ścieżki pieszo-rowerowej Żółwia Błoć-Białuń-Miękowo-Goleniów
 5. Serce miasta
 6. Miejsce biwakowe
 7. Młodzieżowe Biuro Pracy
 8. Chłopska Szkoła Biznesu czyli kto ma predyspozycje do…
 9. Mała scena nad Iną
 10. Plac dziecięcej zabawy nad Iną
 11. Kładka z trybuną (widownia na Inę) wraz z budową przystanków dla kajaków i infrastruktury technicznej
 12. Kładka „Serce miasta”
 13. Zagospodarowanie na potrzeby rekreacyjne skweru nad Iną w Goleniowie (lewy brzeg)
 14. Rzeczna orkiestra
 15. Parki kieszonkowe w Goleniowie
 16. GOL-3D
 17. Goleniowska Szkoła pod Żaglami
 18. Goleniowskie Dni CSR
 19. Budowa Domu Kultury w Goleniowie
 20. Budowa nowego amfiteatru z nową siedzibą GDK i salą widowiskową
 21. Budowa nowego Domu Kultury w Goleniowie
 22. Edukacja artystyczna w szkołach, artysta w szkole. Festiwal sztuki angażującej społecznie
 23. Energia rzeki – estetyka i ekologia
 24. Plac zabaw bez barier
 25. Sztuka w lesie
 26. „Eco-Goleniów”
 27. Przywrócenie procesu szeroko pojętej socjalizacji dzieci i młodzieży w dobie pandemii połączone z profilaktyką zachowań niepożądanych
 28. Generator mocy
 29. Publiczne sale prób
 30. Doradztwo zawodowe w szkołach
 31. Edukacja na wolnym powietrzu. Outdoor Edu
 32. DRZWI DO LASU. Zielone lekcje dla młodych mieszkańców gminy Goleniów
 33. Przedszkole leśne BIELIKI
 34. „BARTER KULTURY” – Centrum Integracji i Kreatywności
 35. International Goleniow
 36. Creative Entrepreneurship
 37.  Experimental Utopia

Ponadto informujemy, ze ocena zgłoszonych pomysłów nie została ostatecznie zakończona.

Informujemy także, iż nie wszystkie pomysły przedsięwzięć mogą być poddane dalszym pracom w ramach Planu Rozwoju Lokalnego, niemniej jednak wszyscy pomysłodawcy przedstawili wartościowe inicjatywy.

Bardzo dziękujemy za Państwa zainteresowanie oraz za złożone pomysły przedsięwzięć.


REGULAMIN NABORU POMYSŁÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ W GMINIE GOLENIÓW w ramach programu Rozwój Lokalny

 1. Termin przeprowadzenia naboru : od 13.08 do 27.08 2020 roku.
 2. Osoby uprawnione do zgłaszania pomysłów:
  • mieszkańcy i grupy mieszkańców gminy Goleniów,
  • stowarzyszenia i organizacje społeczne,
  • przedsiębiorcy,
  • jednostki organizacyjne gminy Goleniów,
  • inne podmioty i instytucje funkcjonujące na terenie gminy Goleniów.
 3. Sposób zgłaszania naboru:
  • drogą elektroniczną, na podstawie wzoru karty zgłoszenia pomysłu umieszczonej na stronie internetowej gminy Goleniów : https://funduszenorweskie.goleniow.pl/
  • tradycyjnie na podstawie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Goleniów (portiernia) i Centrum Aktywności Lokalnej.
 4. Oceny zgłoszonych pomysłów dokona zespół powołany przez Burmistrza Goleniowa.
 5. Kryteria oceny pomysłów:
  1. zgodność z celami Planu Rozwoju Lokalnego (przynajmniej jednym), tj.:
   CEL 1: Silna wspólnota mieszkańców otwarta na przybyszów z kraju i z zagranicy.
   CEL 2: Lokalna gospodarka oparta na nowoczesnych technologiach i silnych relacjach ze światem zewnętrznym.
   CEL 3: Atrakcyjne miejsce do zamieszkania i wypoczynku
  2. przydatność pomysłu dla dalszych prac nad Planem Rozwoju Lokalnego
  3. możliwość zrealizowania pomysłu do końca kwietnia 2024 rokuUWAGA : zgłaszane pomysły mogą mieć charakter inwestycyjny lub nie inwestycyjny (miękki).
 6. Protokół z oceny pomysłów będzie do wglądu dla zainteresowanych w pok. nr 216 Urzędu Gminy i Miasta Goleniów.
 7. Lista pomysłów dopuszczonych do dalszych prac w ramach Planu Rozwoju Lokalnego opublikowana zostanie na stronie internetowej gminy Goleniów w terminie do 5 września 2020 roku.
 8. Autorzy pomysłów dopuszczonych do dalszych prac nad Planem Rozwoju Lokalnego zaproszeni zostaną do współpracy z Zespołem Miejskim lub podmiotem wskazanym przez Zespół Miejski w celu przygotowania odpowiedniej karty przedsięwzięcia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia przyjmowaliśmy
do 27 sierpnia 2020 r.