Cel programu

Cel programu

Celem projektu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej miasta poprzez podniesienie standardu życia mieszkańców Goleniowa. Wsparcie, o które stara się Gmina Goleniów, pomoże ograniczyć lub nawet odwrócić niekorzystne trendy stwierdzone w trakcie prac nad projektem, przyczyni się do poprawy funkcjonowania miasta jako atrakcyjnego miejsca do życia i pracy.

Nabór do Programu „Rozwój lokalny” jest dwustopniowy. W pierwszym etapie wnioskodawcy złożyli zarysy projektów, na podstawie których kwalifikowano uczestników drugiego etapu, na który mają wpłynąć kompletne propozycje projektów.

W pierwszym etapie Gmina Goleniów złożyła zarys projektu „Inteligentne Miasto Goleniów – skok w nowoczesność”. Dokument zyskał uznanie organu oceniającego wnioski i Gmina Goleniów znalazła się w gronie 54 gmin, które zakwalifikowano do drugiego etapu postępowania. Docelowy projekt w lipcu 2020 jest na etapie przygotowywania.