Zapoznanie z problemami terenów wiejskich

Zapoznanie z problemami terenów wiejskich

21 maja 2020 – objazd po Goleniowie i terenach wiejskich Gminy Goleniów w z udziałem DM Grzegorza Romana oraz wiceburmistrza – p. Tomasza Banacha.

22 maja 2020 – Spotkanie z zespołem roboczym z udziałem DM Grzegorza Romana: Informacja nt. odpowiedzi na zapytania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie kwalifikowalności działań w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Refleksje i wnioski z objazdu miasta i okolicznych wsi z udziałem DM Grzegorza Romana oraz wiceburmistrza Tomasza Banacha.