Zakwalifikowani do II etapu

Cel programu

13 stycznia 2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że do drugiego etapu postępowania zakwalifikowano 54 zarysy projektów, w tym projekt złożony przez Gminę Goleniów.