Zakończenie oceny formalnej

Zakończenie oceny formalnej

Informujemy, że 15 grudnia 2020 roku zakończono proces oceny formalnej 54 kompletnych propozycji projektów złożonych w naborze Programu Rozwój lokalny. Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowało się 53 kompletne propozycje projektów. Tym samym rozpoczął się proces oceny merytorycznej dokonywany przez ekspertów zewnętrznych i Operatora Programu. Zakończenie oceny merytorycznej planowane jest nie wcześniej niż z końcem I kwartału 2021 roku.

Dokument: Informacja o zakończeniu oceny formalnej