Warsztaty SWOT-SRGG (telefonferencja)

Warsztaty SWOT-SRGG (telefonferencja)

30 kwietnia 2020 – telekonferencja z udziałem członków zespołu miejskiego i doradców Związku Miast Polskich.
GROW : warsztat, prowadzenie Andrzej Szczodry – określenie wizji i celów strategicznych na podstawie propozycji zapisów. Analiza SWOT-SRGG – warsztat, prowadzenie : Andrzej Szczodry (1/ wybór kluczowych produktów (na podstawie wyników mapowania produktów) i skojarzenie ich z interesariuszami, 2/ określenie profilu Goleniowa (miasta podobne), 3/ wstępna identyfikacja kluczowych czynników rozwoju).