Warsztaty SWOT-SRGG i przedstawienie wstępnych wniosków z analiz i raportów

Spotkanie robocze 28 maja 2020 r.

28 maja 2020 – Spotkanie gminnego zespołu roboczego z doradcami Związku Miast Polskich. Informacja dotycząca odpowiedzi na zapytania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie kwalifikowalności działań w ramach Programu „Rozwój Lokalny”– Tomasz Banach. Analiza SWOT-SRGG – warsztat, prowadzenie – Andrzej Szczodry:
– podsumowanie dotychczasowych prac nad SWOT-SRGG (zasoby, produkty kluczowe, profil miasta),
– profil miasta i miasta podobne – Paweł Kamiński,
– identyfikacja problemów i potencjałów rozwojowych Goleniowa.
Wstępne wnioski z diagnozy miasta, prowadzenie : Paweł Kamiński (obowiązkowe obszary : demografia, gospodarka, rynek pracy, środowisko):
– przedstawienie wstępnych wniosków diagnozy miasta na podstawie analiz : MRL, Monitora Miasta, danych z GUS i POLTAX, badań jakości powietrza, raportu o stanie miasta na koniec 2019 roku, badań młodzieży, badań przedsiębiorców, badań lokalnych liderów, badań seniorów, wywiadu pogłębionego twórców i animatorów kultury, innych dostępnych w mieście raportów, sprawozdań i materiałów diagnostycznych.