Rozwinięcie analizy SWOT-SRGG i Planu Rozwoju Instytucjonalnego

10 czerwca 2020 – spotkanie w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Uczestnicy : wiceburmistrz Tomasz Banach, sekretarz gminy, Paweł Kamiński PMC, doradcy ze Związku Miast Polskich.
Spotkanie zespołu roboczego – analiza SWOT-SRGG – prowadzenie : Paweł Kamiński, Andrzej Szczodry:
– podsumowanie diagnozy miasta,
– profil miasta i miasta podobne,
– identyfikacja problemów i potencjałów rozwojowych Goleniowa – dokończenie.
Burza mózgów w sprawie czynników rozwoju Goleniowa:
– wprowadzenie na podstawie wcześniej zgłoszonych propozycji,
– identyfikacja kluczowych czynników rozwoju,
– identyfikacja kluczowych obszarów interwencji.
Ocena kluczowych czynników rozwoju z zastosowaniem Monitora Rozwoju Lokalnego i Monitora Miasta.