Robocza wizyta doradców ZMP

7 lutego 2020 – wizyta zespołu doradców Związku Miast Polskich. Wizyta w Goleniowskim Domu Kultury. Spotkanie z zespołem roboczym (uzgodnienie zakresu badań ankietowych młodzieży, przedsiębiorców, Smart City, wprowadzenie do Strategii Rozwoju Gminy Goleniów na Lata 2014-2023, ocena strategii z wykorzystaniem narzędzia MRL, mapowanie interesariuszy).