Przekazanie propozycji do Operatora

Przekazanie propozycji do Operatora

Gmina Goleniów wzięła udział w II etapie naboru wniosków – kompletnych propozycji projektów w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, dedykowanym 54 miastom – wnioskodawcom, których zarysy projektów zostały najlepiej ocenione w pierwszym etapie naboru.

W dniu 30.10 2020 r. przekazaliśmy do Operatora Programu tj. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Programów Pomocowych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa dokumenty aplikacyjne, dotyczące II etapu naboru wniosków.

Wybór kompletnych propozycji projektów (KPP) zostanie dokonany na podstawie oceny warunków formalnych i kryteriów merytorycznych, następnie około 15 kompletnych propozycji projektów (spośród 54 z I etapu naboru) zostanie wybranych do dofinansowania. Szacuje się, że ta faza potrwa ok. 4-5 miesięcy.