Wizyta doradców ZMP

23 stycznia 2020 – wizyta doradców ze Związku Miast Polskich w Goleniowie. Spotkanie z wiceburmistrzem Tomaszem Banachem, zwiedzanie miasta z prezentacją efektów programu „Otwarte Bramy”, objazd miasta (Helenów, centrum sportowe przy ul. Sportowej, GPP, ZAZ), spotkanie z burmistrzem Robertem Krupowiczem (prezentacja pt. „II etap Programu Lokalnego Rozwoju – co mamy wspólnie do zrobienia?”, przedstawienie przez zespół doradców harmonogramu prac, zasad współpracy zespołu miejskiego i zespołu doradców oraz narzędzi do badań ankietowych dla młodzieży, przedsiębiorców i lokalnych liderów.

Wizyta doradców ZMP