Kolejne spotkanie robocze

19 czerwca 2020 – spotkanie gminnego zespołu roboczego. Kluczowe czynniki rozwoju:
– analiza rangowania zidentyfikowanych czynników rozwoju, dokonana przez członków zespołu roboczego (Paweł Kamiński),
– ocena kluczowych czynników rozwoju z wykorzystaniem zakładki z narzędzia SWOT_SRGG, Monitora Rozwoju Lokalnego i Monitora Miast (Beata Bańczyk).
Drzewo problemów i potencjałów- dyskusja na podstawie wyników diagnozy i prac warsztatowych (Andrzej Szczodry).
Kluczowe obszary interwencji:
– identyfikacja kluczowych obszarów interwencji (Andrzej Szczodry),
– analiza kluczowych obszarów interwencji pod kątem ich związków (korelacji)z obowiązkowymi i fakultatywnymi wymiarami PRL określonymi w regulaminie naboru programu Rozwój Lokalny (Andrzej Szczodry).