Karty przedsięwzięć dla PRL

Monitorowanie interesariuszy i działania diagnostyczne

19 września 2020 – Spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu II etapu konkursu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021- ocena kart przedsięwzięć dla PRL.

1.Dokonano analizy wszystkich złożonych kart przedsięwzięć dla PRL.
2. Zwrócono uwagę, iż karty Starostwa Powiatowego powinny być jednymi z ważniejszych w projekcie. Wymagają jednak dopracowania, szczególnie na nw. cele:
– wyposażenie szkolnych warsztatów w wysokiej jakość maszyny, sprzęt i urządzenia do nauki zawodów pożądanych w Goleniowie,
– współpracę z goleniowskimi firmami w zakresie szkolenia młodzieży w zawodach pożądanych w zakładach pracy Goleniowa (dobre praktyki, wizyty studyjne),
– dotarcie do rodziców, których dzieci szukają wskazówek odnośnie swojej kariery
zawodowej,
3. Zauważono, iż brakuje kart przedsięwzięć związanych z niektórymi kierunkami działań określonymi w PRL. W dotychczas przedstawionych propozycjach kart przedsięwzięć słabo wybrzmiewa aspekt dostępności. Zarekomendowano w tym zakresie przedsięwzięcie dla Szkoły Podstawowej Nr 1, która nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
4. Zalecono opracowanie kart przedsięwzięć przez UGiM lub NGOs-y dla pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców.
5. Zarekomendowano pilne podpisanie umowy na tłumaczenia.

Dokument: ocena prac karty przedsięwzięć