Karty przedsięwzięć dla PRL – spotkanie robocze

Warsztaty SWOT-SRGG (telefonferencja)

30 września 2020 – Spotkanie w trybie hybrydowym (Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie/ aplikacja Microsoft Teams)
Spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu II etapu konkursu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021- ocena kart przedsięwzięć dla PRL.

Ustalenia, wnioski i zalecenia
1.Omówiono kartę przedsięwzięcia dla PRI, dotyczącą utworzenia Centrum Usług Społecznych i zalecono dokonanie podziału na przedsięwzięcia inwestycyjne i nieinwestycyjne;
2. Omówiono karty przedsięwzięć dla PRL wraz z zarekomendowaniem ewentualnych uzupełnień;

3. Przypisano karty przedsięwzięć do zaktualizowanych celów i działań oraz zalecono uzupełnienie kart w tym zakresie;

4. Zarekomendowano zaakcentowanie w kartach przedsięwzięć partycypacji społecznej tj. włączenia mieszkańców.

5. Zalecono zmianę tytułów dla niektórych przedsięwzięć.

5. Zwrócona uwagę, iż rozpisać budżet w kartach przedsięwzięć z uwzględnieniem daty zakończenia realizacji danego zadania.