Dwudniowe konsultacje w Gminie Goleniów

5 i 6 marca 2020 – dwudniowa wizyta zespołu doradców Związku Miast Polskich w Goleniowie.

5 marca: Wizyta na przystani żeglarskiej w Lubczynie oraz w sołectwach Kliniska Wielkie, Załom i Rurzyca. Spotkanie konsultacyjne doradców miast w sprawach Smart City, arkuszy diagnostycznych Programu Rozwoju Insytucjonalnego oraz studium uwarunkowań i planu miejscowego. Wywiad grupowy z twórcami kultury (p. Maciej Kowalewski, Uniwersytet Szczeciński, miejsce – GDK). Spotkanie koordynacyjne z p. Pawłem Kamińskim w sprawie spotkania z Zespołem Miejskim oraz technicznych aspektów pracy on line.
6 marca: spotkanie z zespołem roboczym – omówienie wyników prac przeznaczonych do wykonania na poprzednich spotkaniach (dokończenie mapowania interesariuszy) oraz sprawy organizacyjne (ankiety diagnostyczne PRI, badanie przedsiębiorców, badanie młodzieży, wywiad grupowy dla lokalnych liderów, instalacja Teams oraz przeszkolenie członków zespołu miejskiego w zakresie korzystania z tej aplikacji). Przedstawienie Raportu o Stanie Miasta na koniec 2018 roku (T. Banach). Podsumowanie dotychczasowych prac nad diagnozą miasta z przedstawieniem wyników. Praca w grupach – kluczowe problemy i potencjały Goleniowa. Wprowadzenie do analizy SWOT-SRGG. Opracowanie zarysu matrycy potencjałów i deficytów instytucjonalnych.