Analiza SWOT/SRGG

Analiza SWOT/SRGG

24 lipca 2020 – spotkanie w gronie urzędowym- identyfikacja potencjałów (mocne strony i szanse) i deficytów (słabe strony i zagrożenia) w kontekście rozwoju instytucjonalnego (organizacyjnego), ze szczególnym nastawieniem na obszary: Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie finansowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi. ( Pan Burmistrz Tomasz Banach, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, dyrektorzy wydziałów i inne zaproszone osoby).
W godzinach 11.00 – 12.30 – prezesi spółek komunalnych, dyrektorzy OPS i GDK i inne osoby zaproszone. Identyfikacja potencjałów i deficytów szczególnie na obszarach: Koordynacja działań w ramach JST, Jakość i dostępność usług publicznych, oraz Przejrzystość, partnerstwo i aktywność społeczna.
Spotkanie zakończyła ostateczna weryfikacja czynników rozwoju Goleniowa a w konsekwencji określenie kluczowych obszarów interwencji.

Tematyka spotkania obejmowała:

  1. Omówiono obszary analizowane w ramach SWOT.
    Przeprowadzono dyskusje nad możliwością przeprowadzenia działań wspierających cel projektu.
  2. Wprowadzenie do projektu- Pan Janusz Szewczuk
    Omówiono kluczowe kwestie i zagadnienia.
  3. Omówiono kluczowe czynniki rozwoju- analiza SWOT- SRGG- GROW.
  4. Przeprowadzono dyskusje nad kluczowymi czynnikami rozwoju.
  5. Dokonano pozycjonowania na osi kluczowych czynników rozwoju ( uzupełniono i zmodyfikowano zrangowane czynniki rozwoju).