Monitorowanie interesariuszy i działania diagnostyczne

Monitorowanie interesariuszy i działania diagnostyczne

20 lutego 2020 – wizyta zespołu doradców ZMP. Telekonferencja w sprawie Smart City, omówienie arkuszy diagnostycznych dotyczących prac nad PRI, ustalenia w sprawie ankiet dla przedsiębiorców, seniorów, ludzi kultury, mniejszości ukraińskiej i pracowników-obcokrajowców. Spotkanie z zespołem roboczym (wyniki mapowania interesariuszy oraz oceny strategii miasta z wykorzystaniem Monitora Rozwoju Lokalnego, analiza pozycji Goleniowa na tle innych miast z wykorzystaniem MRL, wprowadzenie do Planu Rozwoju Instytucjonalnego).