Karty przedsięwzięć dla PRL – spotkanie robocze

Monitorowanie interesariuszy i działania diagnostyczne

25 września 2020 – spotkanie robocze w trybie hybrydowym (Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie/ aplikacja Microsoft Teams)
Spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu II etapu konkursu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021- ocena kart przedsięwzięć dla PRL. Continue reading

Karty przedsięwzięć dla PRL

Monitorowanie interesariuszy i działania diagnostyczne

19 września 2020 – Spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu II etapu konkursu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021- ocena kart przedsięwzięć dla PRL. Continue reading