Kolejne spotkanie robocze

19 czerwca 2020 – spotkanie gminnego zespołu roboczego. Kluczowe czynniki rozwoju:
– analiza rangowania zidentyfikowanych czynników rozwoju, dokonana przez członków zespołu roboczego (Paweł Kamiński),
– ocena kluczowych czynników rozwoju z wykorzystaniem zakładki z narzędzia SWOT_SRGG, Monitora Rozwoju Lokalnego i Monitora Miast (Beata Bańczyk).
Drzewo problemów i potencjałów- dyskusja na podstawie wyników diagnozy i prac warsztatowych (Andrzej Szczodry).
Kluczowe obszary interwencji:
– identyfikacja kluczowych obszarów interwencji (Andrzej Szczodry),
– analiza kluczowych obszarów interwencji pod kątem ich związków (korelacji)z obowiązkowymi i fakultatywnymi wymiarami PRL określonymi w regulaminie naboru programu Rozwój Lokalny (Andrzej Szczodry).

Rozwinięcie analizy SWOT-SRGG i Planu Rozwoju Instytucjonalnego

10 czerwca 2020 – spotkanie w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Uczestnicy : wiceburmistrz Tomasz Banach, sekretarz gminy, Paweł Kamiński PMC, doradcy ze Związku Miast Polskich.
Spotkanie zespołu roboczego – analiza SWOT-SRGG – prowadzenie : Paweł Kamiński, Andrzej Szczodry:
– podsumowanie diagnozy miasta,
– profil miasta i miasta podobne,
– identyfikacja problemów i potencjałów rozwojowych Goleniowa – dokończenie.
Burza mózgów w sprawie czynników rozwoju Goleniowa:
– wprowadzenie na podstawie wcześniej zgłoszonych propozycji,
– identyfikacja kluczowych czynników rozwoju,
– identyfikacja kluczowych obszarów interwencji.
Ocena kluczowych czynników rozwoju z zastosowaniem Monitora Rozwoju Lokalnego i Monitora Miasta.