Warsztaty SWOT-SRGG i przedstawienie wstępnych wniosków z analiz i raportów

Spotkanie robocze 28 maja 2020 r.

28 maja 2020 – Spotkanie gminnego zespołu roboczego z doradcami Związku Miast Polskich. Informacja dotycząca odpowiedzi na zapytania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie kwalifikowalności działań w ramach Programu „Rozwój Lokalny”– Tomasz Banach. Analiza SWOT-SRGG – warsztat, prowadzenie – Andrzej Szczodry:
– podsumowanie dotychczasowych prac nad SWOT-SRGG (zasoby, produkty kluczowe, profil miasta),
– profil miasta i miasta podobne – Paweł Kamiński,
– identyfikacja problemów i potencjałów rozwojowych Goleniowa.
Wstępne wnioski z diagnozy miasta, prowadzenie : Paweł Kamiński (obowiązkowe obszary : demografia, gospodarka, rynek pracy, środowisko):
– przedstawienie wstępnych wniosków diagnozy miasta na podstawie analiz : MRL, Monitora Miasta, danych z GUS i POLTAX, badań jakości powietrza, raportu o stanie miasta na koniec 2019 roku, badań młodzieży, badań przedsiębiorców, badań lokalnych liderów, badań seniorów, wywiadu pogłębionego twórców i animatorów kultury, innych dostępnych w mieście raportów, sprawozdań i materiałów diagnostycznych.

Zapoznanie z problemami terenów wiejskich

Zapoznanie z problemami terenów wiejskich

21 maja 2020 – objazd po Goleniowie i terenach wiejskich Gminy Goleniów w z udziałem DM Grzegorza Romana oraz wiceburmistrza – p. Tomasza Banacha.

22 maja 2020 – Spotkanie z zespołem roboczym z udziałem DM Grzegorza Romana: Informacja nt. odpowiedzi na zapytania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie kwalifikowalności działań w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Refleksje i wnioski z objazdu miasta i okolicznych wsi z udziałem DM Grzegorza Romana oraz wiceburmistrza Tomasza Banacha.

Warsztaty SWOT-SRGG (telefonferencja)

Warsztaty SWOT-SRGG (telefonferencja)

30 kwietnia 2020 – telekonferencja z udziałem członków zespołu miejskiego i doradców Związku Miast Polskich.
GROW : warsztat, prowadzenie Andrzej Szczodry – określenie wizji i celów strategicznych na podstawie propozycji zapisów. Analiza SWOT-SRGG – warsztat, prowadzenie : Andrzej Szczodry (1/ wybór kluczowych produktów (na podstawie wyników mapowania produktów) i skojarzenie ich z interesariuszami, 2/ określenie profilu Goleniowa (miasta podobne), 3/ wstępna identyfikacja kluczowych czynników rozwoju).