Analiza SWOT-SRGG (telefonferencja)

Monitorowanie interesariuszy i działania diagnostyczne

31 marca 2020 – telekonferencja zorganizowana już w warunkach zaostrzeń procedur bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID-19, z udziałem członków zespołu miejskiego i doradców Związku Miast Polskich. Analiza SWOT-SRGG – warsztat, prowadzenie : Andrzej Szczodry (1/ identyfikacja produktów i zasobów na podstawie wcześniej zgłoszonych propozycji, 2/ mapowanie (wycena) zasobów i produktów, 3/ miasta podobne (określenie profilu Goleniowa)), GROW : prowadzenie Beata Bańczyk – indywidualne wizje Goleniowa w perspektywie 30-50 lat.