Monitorowanie interesariuszy i działania diagnostyczne

Monitorowanie interesariuszy i działania diagnostyczne

20 lutego 2020 – wizyta zespołu doradców ZMP. Telekonferencja w sprawie Smart City, omówienie arkuszy diagnostycznych dotyczących prac nad PRI, ustalenia w sprawie ankiet dla przedsiębiorców, seniorów, ludzi kultury, mniejszości ukraińskiej i pracowników-obcokrajowców. Spotkanie z zespołem roboczym (wyniki mapowania interesariuszy oraz oceny strategii miasta z wykorzystaniem Monitora Rozwoju Lokalnego, analiza pozycji Goleniowa na tle innych miast z wykorzystaniem MRL, wprowadzenie do Planu Rozwoju Instytucjonalnego).

Powołanie zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu

6 lutego 2020 – powołanie zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY. W skład zespołu weszli: Janina Mucek (dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie), Anna Gałaj (dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM), Jerzy Wysocki (dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej UGiM), Aleksandra Holz (dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury), Daniel Jacewicz (Teatr Brama), Zbigniew Łukaszewski (dyrektor OPS w Goleniowie), Mieczysław Bździuch (przewodniczący Rady Goleniowskich Organizacji Pozarządowych), Paweł Kamiński (przedstawiciel firmy Doradztwo Gospodarcze PMC) oraz Aleksandra Modrzejewska (pracownica Wydziału Gospodarki Gminnej UGiM).